Impressum

 

 

 

Dette nettstedet og informasjonen på det eies av OAO Lukoil ("Selskapet"). Enkelte opplysninger på dette nettstedet (inkludert kursinformasjon) kan komme fra tredjepartsleverandører på våre vegne. Selskapet har truffet alle rimelige tiltak og forholdsregler for å sikre at all informasjonen på dette nettstedet er nøyaktig og oppdatert (der slik informasjon er datert, har Selskapet truffet alle rimelige tiltak og forholdsregler for å sikre at informasjonen var nøyaktig på datoen som oppgitt). Uavhengig av det foregående, vil ikke Selskapet garantere for nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet (inkludert eventuell informasjon fra tredjepartsleverandører på våre vegne), og fraskriver seg enhver forpliktelse eller ethvert ansvar for å korrigere eller oppdatere den i ettertid.

Selskapet, på vegne av seg selv og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, styremedlemmer og ansatte, fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler på nettstedet. Selskapet, på vegne av seg selv og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, styremedlemmer og ansatte, påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade av noe slag, som følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet, eller informasjon som finnes på det eller er tilknyttet det, med det formål å gjøre investeringsbeslutninger.

Informasjonen på dette nettstedet er gitt for informasjonsformål og er ikke en oppfordring til eller ment som et overtalelsesmiddel til å drive investeringsvirksomhet. Den gitte informasjonen bør ikke være avgjørende for å ta en investeringsbeslutning. Resultathistorikken til Selskapet eller til andre selskaper som er referert til på dette nettstedet, bør ikke anses som en veiledning til fremtidige resultater. Prisen på aksjer og andre verdipapirer, og fortjenesten på dem, kan gå ned så vel som opp, og det er ikke garantert at en investor kan få tilbake et opprinnelig investert beløp.

Utgiver, eier og ansvarlig for innholdet

LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH
Uferstrasse 8
A - 1220 Wien

Geschäftsführer: Amir Dzhemirzaev
Website: www.lukoil-lubricants.eu
E-Mail: info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

Foretaksnummer: FN 396834 f
Skattenummer: 542/3186
MVA-number: ATU 681 47 837
EORI: ATEOS1000057454
DUNS: 300389925