Julkaisutiedot

 

 

 

Nämä internetsivut ja niillä olevat tiedot ovat OAO LUKOILin ("yhtiö") omaisuutta. Olemme myöntäneet ulkopuolisille tahoille oikeuden välittää joitakin sivuilla olevista tiedoista (mukaan lukien osakkeiden hintoja koskevat tiedot) puolestamme. Pyrimme aina varmistamaan, että kaikki sivuilla olevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. (Yhtiö tekee kaikkensa varmistaakseen, että päiväyksellä varustetut tiedot ovat oikein niiden julkaisuhetkellä.) Tästä huolimatta yhtiö ei takaa minkään näillä internetsivuilla annetun tiedon oikeellisuutta (mukaan lukien kaikki mahdolliset ulkopuolisten tahojen yhtiön puolesta antamat tiedot). Yhtiö ei myöskään ota mitään vastuuta siitä, että tiedot korjataan tai pidetään ajan tasalla.

Yhtiö, mukaan lukien kaikki tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, johtajisto ja työntekijät, ei ota vastuulleen tai korvaa mitään suoria tai epäsuoria vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet internetsivuilla esitetyistä tiedoista tai niille linkitetyistä tiedoista (mukaan lukien tiedot, joita on käytetty sijoituspäätösten tekemiseen), näiden tietojen käytöstä tai siitä, etteivät sivut olleet käytettävissä.

Näillä internetsivuilla ilmoitetut tiedot on tarkoitettu vain yleiseen käyttöön, eikä niiden tarkoituksena ole houkutella tai kannustaa ketään tekemään sijoituspäätöksiä. Mitään sivustolla olevaa tietoa ei tule käyttää perusteena sijoituspäätöksen tekemiseen. Yhtiön tai jonkin muun näillä internetsivuilla mainitun yrityksen aiempia taloudellisia tuloksia ei tule käyttää ohjeena tulevien tulosten arvioimiseen. Osakkeen tai muun arvopaperin arvo sekä näistä saatavat tulot voivat yhtä hyvin laskea kuin nousta, ja on täysin mahdollista, että alun perin sijoitettuja varoja ei saada takasin.

Sisällön julkaisija, omistaja ja siitä vastuussa oleva taho
LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH
Uferstrasse 8
A - 1220 Wien

Toimitusjohtaja: Amir Dzhemirzaev
Internetsivut: www.lukoil-lubricants.eu
Sähköposti: info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

Yhtiörekisterin numero: FN 396834 f
Veronumero: 542/3186
ALV-numero: ATU 681 47 837
EORI: ATEOS1000057454
DUNS: 300389925