Aftryk

 

 

Denne hjemmeside og dens information er ejet af OAO LUKOIL (“Selskabet”). Bestemt information på denne hjemmeside (inklusive aktiekursinformation) må videregives af tredjepartsleverandører på vores vegne. Selskabet har taget alle forhåndsregler for at sikre, at informationen på denne hjemmeside er præcis og opdateret. (Hvor sådan information er dateret, har selskabet taget alle forhåndsregler og sikret, at det var præcist på den specificerede dato.) Trods ovenstående, garanterer selskabet ikke nøjagtigheden af al information på denne hjemmeside (inklusive enhver information leveret af tredjepartsleverandører på deres vegne), og fraskriver sig enhver pligt eller ansvar til at korrigere eller opdatere efterfølgende.

Selskabet, på egne vegne og dets datterselskaber, søsterselskaber, bestyrelsesmedlemmer og ansatte, fraskriver sig udtrykkeligt ansvar for enhver unøjagtighed eller mangel på hjemmesiden. Selskabet, på egne vegne og dets datterselskaber, søsterselskaber, bestyrelsesmedlemmer og ansatte, accepterer intet ansvar for direkte eller indirekte tab eller skader af enhver art, opstået som følge af adgang til eller brug af hjemmesiden, eller nogen information indeholdt i den eller linket til, inklusive for begrundelser for investeringsbeslutninger.

Informationen indeholdt på denne hjemmeside leveres kun til informationsformål, og er ikke en invitation, ej heller er den ment som et incitament til at engagere sig i investeringsaktiviteter. Den leverede information bør ikke lægges til grund for nogen investeringsbeslutninger.
Tidligere præstationer af selskabet, eller noget andet selskab der henvises til på denne hjemmeside, kan ikke lægges til grund for en guide til fremtidige præstationer. Prisen på aktier eller andre værdipapirer, og indkomst deraf, kan gå ned så vel som op, og investorer genindvinder måske ikke det oprindelige beløb investeret.

Publisher, Owner & Responsible for the content
LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH
Uferstrasse 8
A - 1220 Wien

Administrerende direktør: Amir Dzhemirzaev
Hjemmeside: www.lukoil-lubricants.eu
E-mail: info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

Virksomhedsregisternummer (CVR): FN 396834 f
Skattenummer: 542/3186
Momsnummer: ATU 681 47 837
EORI: ATEOS1000057454
DUNS: 300389925