Indruk

 

 

Deze website en de informatie op deze website zijn eigendom van OAO LUKOIL (het 'Bedrijf'). Op deze website kan namens ons bepaalde informatie (inclusief informatie over aandelenprijzen) door derde leveranciers worden gegeven. Het Bedrijf heeft alle redelijke zorg en voorzorgsmaatregelen genomen om te verzekeren dat de informatie op deze website nauwkeurig en up-to-date is. (Daar waar deze informatie gedateerd is, heeft het Bedrijf alle redelijke zorg en voorzorgsmaatregelen getroffen om te verzekeren dat het op de gespecificeerde datum nauwkeurig was.) Ondanks het voorafgaande, garandeert het Bedrijf niet dat enige informatie op deze website nauwkeurig is (inclusief enige informatie namens haar geleverd door derde leveranciers) en wijst zij hiermee elke plicht of verantwoordelijkheid af om het zodoende te corrigeren of bij te werken.

Het bedrijf wijst namens haarzelf en haar dochterondernemingen, vennootschappen, directeuren en werknemers nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor onnauwkeurigheden of omissies op de website. Het Bedrijf accepteert namens haarzelf en haar dochterondernemingen, vennootschappen, directeuren en werknemers geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte verliezen of schade van enige soort die zich voordoet door toegang tot of het gebruik van deze website of enige informatie ervan of gekoppeld eraan, inclusief voor doeleinden om beslissingen te nemen over investeringen.

De informatie op deze website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden geleverd en is geen uitnodiging voor of bedoeld als aanleiding tot het aangaan van investeringsactiviteiten. Bij beslissingen over investeringen mag niet op de geleverde informatie worden vertrouwd.
Voor toekomstige prestaties mag er niet worden vertrouwd op oudere prestaties van het bedrijf of enig ander bedrijf waarnaar wordt verwezen op deze website. Aandelenprijzen en enige andere waardepapieren en inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen dalen of stijgen en investeerders verdienen mogelijk niet terug wat zij oorspronkelijk hebben geïnvesteerd.

Uitgever, eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud
LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH
Uferstrasse 8
A - 1220 Wien

Geschäftsführer: Amir Dzhemirzaev
Website: www.lukoil-lubricants.eu
E-Mail: info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

Bedrijfsregistratienummer: FN 396834 f
Btw-nummer: 542/3186
Btw-nummer: ATU 681 47 837
EORI: ATEOS1000057454
DUNS: 300389925