Tiráž

 

 

Tyto webové stránky a informace na nich obsažené jsou vlastnictvím společnosti OAO LUKOIL (dále uváděno jako ""společnost""). Určité informace na těchto webových stránkách (včetně informací o ceně akcií) mohou být naším jménem poskytovány třetími stranami. Společnost vyvinula veškerou přiměřenou snahu a podnikla taková preventivní opatření, aby zajistila přesnost a aktuálnost informací na těchto webových stránkách. (Tam, kde jsou takové informace výslovně uváděny jako datované, vyvinula společnost veškerou přiměřenou snahu a podnikla taková preventivní opatření, aby byly tyto informace přesné k uvedenému datu.) Bez ohledu na předchozí prohlášení nezaručuje společnost přesnost jakýchkoli informací na těchto webových stránkách (včetně jakýchkoli informací poskytovaných naším jménem třetími stranami) a odmítá jakoukoli povinnost nebo odpovědnost za jejich následnou opravu nebo aktualizaci.

Společnost sama za sebe a za své dceřinné společnosti, přičleněné organizace, řídicí pracovníky a zaměstnance výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli nepřesnosti či nedostatky na těchto webových stránkách. Společnost sama za sebe a za své dceřinné společnosti, přičleněné organizace, řídicí pracovníky a zaměstnance nepřijímá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody jakéhokoli druhu plynoucí z přístupu k těmto webovým stránkám nebo využití těchto webových stránek nebo jakýchkoli informací na nich uvedených nebo jimi odkazovaných, a to včetně využití pro účely rozhodování o investicích. Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují výzvu ani nejsou určeny jako podnět k vyvolání investičních aktivit. Na poskytované informace se nelze spoléhat pro účely rozhodování o činění investic.

Výsledky této společnosti nebo jakékoli jiné společnosti, na níž tyto stránky odkazují, dosahované v minulosti nemohou být brány jako spolehlivé vodítko pro budoucí výkony těchto společností. Cena akcií a dalších cenných papírů a příjem z nich plynoucí mohou průběžně klesat a stoupat a investoři nemusí získat zpět své vynaložené prostředky v jakékoli výši.

Vydavatel, vlastník a osoba odpovědná za uvedený obsah
LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH
Uferstrasse 8
A - 1220 Vídeň

Jednatel: Amir Dzhemirzaev
Webové stránky: www.lukoil-lubricants.eu
E-Mail: info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

Identifikační číslo společnosti: FN 396834 f
DIČ: 542/3186
IČ pro DPH: ATU 681 47 837
EORI: ATEOS1000057454
DUNS: 300389925