LUKOIL Lubricants Europe GmbH
LUKOIL Lubricants Europe GmbH

Teknisk støtte

LUKOIL LUBRICANTS EUROPE tekniske støtte hjelper deg med ekspertråd og gir informasjon om følgende retninger:

  • valg av relevant teknisk LUKOIL produktdata inklusive beskrivelser (TDS), sikkerhetsdatablad (SDB), varesertifikat, sanitær-epidemiologiske sertifikat, kvalitetssertifikat , spesifikasjoner og godkjennelser fra maskineriprodusenter, forbruksanmeldelser, osv.

  • anbefalinger for bruk av smøremidler for spesikke typer maskiner; utvalg av likeverdige LUKOIL-oljer til produkter fra andre produsenter;

  • organisering av oljeanalyseprosedyrer;

  • ytterligere tekniske råd om funksjoner og bruk LUKOIL-oljer.