Название ДО
Название ДО

Vyloučení odpovědnosti

 

Všechna práva vyhrazena. Žádná součást těchto informací nesmí být reprodukována, uložena v žádném informačním systému nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného svolení od jejího vydavatele. Ačkoli je věnována maximální pozornost tomu, aby byla při zpracování těchto údajů zajištěna jejich přesnost a úplnost, nepřijímáme žádnou jinou odpovědnost, než která je předepsána zákony, za škody nebo ztráty způsobené případnými chybami nebo nedostatky v uvedených informacích.