LUKOIL Lubricants Europe GmbH
LUKOIL Lubricants Europe GmbH

General Information

 

 

 PJSC LUKOIL je ruská verejne obchodovateľná, vertikálne integrovaná ropná a plynárenská spoločnosť, ktorá je kótovaná na burze v Londýne. Jedna z mnohých dcérskych spoločností spoločnosti PJSC LUKOIL je spoločnosť LUKOIL LUBRICANTS.

V roku 2011 bola zaloћená dcérska spoločnosť pre európsky trh s mazivami pod názvom LUKOIL LUBRICANTS EUROPE.

Európska centrála LUKOIL LUBRICANTS bola zaloћená vo Vantaa, vo Fínsku, ale po získaní obchodných aktivít OMV v oblasti mazív bola vo februári 2014 premiestnená do Viedne, v Rakúsku.

Hlavnou činnosťou je výroba, obchod, export mazív, ako aj dovoz ďalљích ropných produktov a chemikálií.

EURÓPSKY TRH je zásobovaný s hotovými mazivami len tromi plne vlastnenými závodmi LUKOIL v Európe. Nachádzajú sa vo Fínsku, Rakúsku a v Rumunsku. Mazivá sú distribuované do severnej, strednej a západnej Európy a predávajú sa prostredníctvom európskych pobočiek spoločnosti LUKOIL a rozsiahlej siete predajcov. (navљtívte: www.lukoil-lubricants.eu/contacts)

V roku 2016 spoločnosť LUKOIL LUBRICANTS EUROPE dokončila výstavbu rezervoárového parku vo Viedni, v Rakúsku. Toto je nové európske centrum slúћiace na optimalizáciu logistiky zásob ropy z Ruska a zvýљenie konkurencieschopnosti hotových výrobkov LUKOIL v Európe.

Dnes je LUKOIL LUBRICANTS jedným z lídrov v oblasti vývoja a výroby mazív vyrobených pre najnáročnejљie podmienky. Љiroká љkála produktov spĺňa najpokročilejљie prevádzkové poћiadavky a љpecifikácie výrobcov vozidiel a zariadení. Spoločnosť LUKOIL je produkciou jednou z najväčљích verejne obchodovateľných spoločností na celom svete a získala viac ako 150 nových schválení od popredných OEM výrobcov.

  • Terms & Conditions