LUKOIL Lubricants Europe GmbH
LUKOIL Lubricants Europe GmbH

Technical Support

Služby technickej podpory spoločnosti LUKOIL LUBRICANTS EUROPE vám pomôžu získať odborné poradenstvo a informácie v nasledujúcich oblastiach:

  • výber príslušných technických údajov výrobkov značky LUKOIL vrátane opisu (TDS), karát bezpečnostných údajov (MSDS), vyhlásení o zhode, hygienických a epidemiologických certifikátov, certifikátov kvality, špecifikácií a schválení od výrobcov strojových zariadení, názorov spotrebiteľov a pod.

  • voľby oleja a odporúčania pri používaní mazadiel pre špecifické typy strojov; voľba olejov značky LUKOIL ekvivalentných s výrobkami od iných výrobcov;

  • organizácia postupov skúšania olejov;

  • ďalšie technické rady o vlastnostiach a pri používaní olejov LUKOIL.