LUKOIL Lubricants Europe GmbH
LUKOIL Lubricants Europe GmbH

Generell information

 

 

PJSC LUKOIL är ett ryskt noterat, vertikalt integrerat olje- och gasföretag som är fullt noterat på London Stock Exchange. Ett av många dotterbolag av PJSC LUKOIL är LUKOIL LUBRICANTS.

Under 2011 bildades dotterbolaget för den europeiska marknaden för smörjolja och döptes till LUKOIL LUBRICANTS EUROPE.

LUKOIL LUBRICANTS EUROPE:s högkvarter inrättades i Vanda, Finland men flyttades till Wien, Österrike i februari 2014, till följd av förvärvandet av smörjoljeföretaget OMV i Österrike.

Den huvudsakliga affärsverksamheten är produktion, handel, export av smörjolja och import av andra oljeprodukter och kemikalier.

Den EUROPEISKA MARKNADEN tillgodoses med färdiga smörjoljor endast från LUKOIL:s tre helt och hållet ägda blandingsanläggningar i Europa. De finns i Finland, Österrike och i Rumänien. Smörjoljorna distribueras till norra, centrala och västra Europa och säljs via LUKOIL:s europeiska grenar och ett omfattande nätverk av återförsäljare. (Besök: lukoil-lubricants.eu/contacts)

Under 2016 slutförde LUKOIL LUBRICANTS EUROPE byggandet av en reservoarpark i Wien, Österrike. Detta är det nya europeiska centumet för att optimera logistiken för basoljetillförsel från Ryssland och för att förbättra konkurrenskraften av LUKOIL:s färdiga produkter i Europa.

Idag är LUKOIL LUBRICANTS en av ledarna i utveckling och produktion av smörjoljor gjorda för de mest krävande tillstånden. Den vida räckvidden av produkter möter de mest avancerade driftskraven och fordons- och utrustningstillverkares specifikationer. LUKOIL är bland de största noterade företagen över hela världen enligt produktion och fick 150 nya godkännanden av ledande OEM-tillverkare.

  • Regler och villkor