Médiá o Lukoile

Dolu sa uvádzajú príslušné videá a výstrižky z médií. Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, svoju požiadavku adresujte na gerald.kaspar@lukoil.com

Zo zákulisia
The Hellsklam challenge
Opening Ceremony Tank Farm
LUKOIL Corporate Film