Selskapets forpliktelser

Selskapet har til hensikt å samsvare med ISO 9001 og ISO/TS 16949 om styringssystemer, og levere ressurser basert på prinsippene for økonomisk virksomhet.

Juridiske krav i henhold helse, miljø og sikkerhet spesifikt for anlegget vil følges opp, og det vil treffes tiltak som jevnlig oppdateres for å sikre samsvar.

Selskapet forplikter seg til å arbeide i henhold til PDCA-prinsippet (Planlegge-Utføre-Kontrollere-Korrigere) og legge spesiell vekt på årsaksanalyse. Vi er kundeorientert og ønsker å få innsyn i kundens meninger for å kunne bli bedre på det vi gjør. Vi har satt os mål for å forbedre effektiviteten av våre prosesser.

Betingelser og vilkår:

Download

Sertifikater:

 

ISO 14001_2015 Hamina

ISO 14001_2015 International Hamina

OHSAS 18001_2007 International Hamina

ISO 9001:2015 Vienna (En)

ISO 9001:2015 Hamina Finland (en)

IATF 16949:2016 Hamina (En)

IATF 16949:2016 appendix Hamina (En)

ISO 9001:2015 Vienna (De)

ISO 9001 International Vienna

IATF 16949:2016 Vienna (En)

IATF 16949:2016 Vienna (De)

OHSAS 18001_2007 Hamina (En)

SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 (Hamina)

REACH compliance

RoHS Declaration

SVHC Declaration