Selskapets forpliktelser

Selskapet har til hensikt å samsvare med ISO 9001 og ISO/TS 16949 om styringssystemer, og levere ressurser basert på prinsippene for økonomisk virksomhet.

Juridiske krav i henhold helse, miljø og sikkerhet spesifikt for anlegget vil følges opp, og det vil treffes tiltak som jevnlig oppdateres for å sikre samsvar.

Selskapet forplikter seg til å arbeide i henhold til PDCA-prinsippet (Planlegge-Utføre-Kontrollere-Korrigere) og legge spesiell vekt på årsaksanalyse. Vi er kundeorientert og ønsker å få innsyn i kundens meninger for å kunne bli bedre på det vi gjør. Vi har satt os mål for å forbedre effektiviteten av våre prosesser.

Betingelser og vilkår:

Download