Závazek vedení

Vedení společnosti se zavazuje podporovat plnění požadavků na řídicí systémy podle norem ISO 9001 a IATF 16949:2016 a poskytovat příslušné zdroje na základě principů ekonomického vedení.

Budou sledovány právní požadavky na řízení provozu, zvláště týkající se ochrany životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti práce, a budou nastavována a pravidelně aktualizována pravidla k zajištění shody s právními normami.

Vedení se zavazuje pracovat na základě cyklu ""Plan Do Check Act"" (plánovat, provést, zkontrolovat, jednat) a klást zvláštní důraz na analýzu základních příčin zjištěných jevů. V centru naší pozornost stojí náš zákazník a chceme znát názor našich zákazníků, abychom se mohli dále zlepšovat. Sami sobě stanovujeme cíle, abychom zlepšili efektivitu a hospodárnost našich procesů.

Všeobecné obchodní podmínky:

Download