Välkommen till vår undersökning!

Vi vill alltid göra vårt bästa för dig. Hjälp oss att förbättra vår service under de kommande 5 minuterna.
Din åsikt är viktig för oss. Alla svar kommer att utvärderas anonymt och behandlas konfidentiellt. Ser fram emot dina synpunkter!

Verksamhetsmål

LUKOIL Lubricants Europe har som mål att vara våra klienters första val inom våra specifika marknader.Vi vill inspirera våra klienter genom att förse dem med förstklassiga produkter och tjänster, såväl som lösningar och ytterligare användbara fördelar för våra kunder, med syfte att gynna båda parter. LUKOIL Lubricants Europe bidrar markant till LUKOIL-märkets anseende.

Vi vill åstadkomma en konsekvent och långsiktig tillväxt för vår verksamhet och göra LUKOIL till en ledande aktör på den europeiska marknaden. Vi vill vara en tillförlitlig produktleverantör på den europeiska marknaden. LUKOIL Lubricants Europe kommer att använda samtliga tillgängliga medel för att uppnå dessa mål, inklusive ytterligare strategier för att minska kostnader, öka driftseffektiviteten, förbättra kvaliteten på produkter och tjänster, samt tillämpa de senaste teknologierna. Marknadens och våra kunders behov identifieras av vår ledning och kvalitetsaspekterna kontrolleras. Vi tillämpar ett ledningssystem som fastställer mål, regelbundet mäter våra prestationer och kontinuerligt arbetar på förbättringar, så att vår verksamhet blir mer effektiv och kvaliteten på det vi producerar ökar.

Eftersom vår produktionsanläggning omges av ett naturreservat är vårt miljöansvar tydligt. Uppfyllandet av juridiska och andra standarder för vår drift är självklara för oss. Våra arbetsledare utgör förebilder.

Vi förbinder oss att behandla kollegor, medarbetare, leverantörer och kunder med respekt, samt att stödja samtligas kompetens för att säkra en trygg arbetsmiljö på våra anläggningar. Brådska, angelägenhet, ekonomiska eller andra hänsyn får inte leda till att kvaliteten hos våra produkter och tjänster försummas, och i synnerhet inte till försummelse av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Säkerhet i arbetet och på våra anläggningar, såväl som miljöskydd, har lika stor betydelse som övriga affärsprocesser.

Linjechefer har ansvar för att skador och olyckor undviks inom respektive område, men detta fråntar inte individen det personliga ansvaret för sin egen och omgivningens säkerhet. Prioritet, angelägenhet eller ekonomiska hänsyn som tas inom vår verksamhet får inte påverka i vilken utsträckning verksamheten överensstämmer med regler och säkerhet på arbetsplatsen. Effektiv kommunikation i båda riktningar är ett centralt verktyg i arbetet för att upprätthålla och förbättra våra säkerhetsstandarder.

Insamlingen av klagomål rörande produkter och tjänster hjälper oss att driva kontinuerliga förbättringsprocesser, förbättra kundnöjdhet samt optimera tilldelningen av resurser. Faktorer som påverkar det effektiva samarbetet mellan anställda eller det optimala processflödet noteras, diskuteras och inkorporeras i vår kontinuerliga förbättringsprocess.

Vår högsta ledning är ansvarig för ledningssystemet. Styrelsen ser till att detta ledningssystem drivs på grundval av ekonomiska hänsyn. Samtliga anställda informeras om denna policy och måste rätta sig efter de fastställda principerna.