Ledningens åtagande

Ledningen är hängiven vår överensstämmelse med de krav som ställs av kvalitetsledningssystemen ISO 9001 och IATF 16949:2016 och tillhandahåller resurser i enlighet med principerna om ekonomisk verksamhet.

Juridiska krav på anläggningar – i synnerhet vad avser miljö- och hälsofrågor – observeras och åtgärder sätts in och uppdateras regelbundet för att säkra överensstämmelse.

Ledningen förbinder sig att bedriva verksamhet i enlighet med PGSA-cirkeln (”Planera, genomför, studera, agera”) och sätter särskild fokus på analys av grundorsaker. Vi är kundfokuserade och lyssnar på våra kunders åsikter, som gör det möjligt för oss att bli bättre. Vi sätter upp mål med syfte att göra våra processer mer effektiva och produktiva.

Allmänna försäljnings-och leveransvillkor:

Download