Welcome to our satisfaction survey!

We always want to do our best for you. Help us to improve our service over the next 5 minutes. Your opinion is important to us. All answers will be evaluated anonymously and treated confidentially.
Looking forward to your feedback!

Missie

LUKOIL Lubricants Europe wil het eerste adres zijn voor haar klanten in de gedefinieerde markten. Wij willen onze klanten inspireren door kwaliteitsproducten en -service te leveren, evenals oplossingen en aanvullende voordelen voor onze klanten, om op deze manier voor beide partijen rendement te genereren. LUKOIL Lubricants Europe draagt aanzienlijk bij aan het imago van het merk LUKOIL.

Wij willen op de lange termijn een consistente groei realiseren voor ons bedrijf en LUKOIL tot een toonaangevende speler op de Europese markt omvormen. Wij willen een betrouwbare leverancier zijn van onze producten op de Europese markt. LUKOIL Lubricants Europe zal alle beschikbaar middelen gebruiken om deze doelstellingen te bereiken, waaronder verdere pogingen om de kosten te verlagen, de bedrijfsefficiency te verhogen, de kwaliteit van producten en services te verbeteren en de nieuwste technologieën te gebruiken. Ons management stelt de vereisten van markten en klanten vast en controleert ze aan de hand van kwaliteitsaspecten. Wij aanvaarden een managementsysteem dat doelen stelt, op regelmatige basis verbeteringen meet en deze continu bewerkt, zodat wij efficiënter werken en om de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

Omdat de productiefaciliteit wordt omgeven door een natuurgebied, dragen wij zeker een verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu. Het is vanzelfsprekend om zonder concessies juridische en operationele normen na te leven. Leidinggevenden moeten zich als rolmodel gedragen.

Wij zijn verplicht collega's, medewerkers, leveranciers en klanten met respect te behandelen en competenties van hen te ondersteunen om het bedrijf veilig te houden. Urgentie, belangrijkheid, economische of andere redenen mogen niet leiden tot het verwaarlozen van onze producten en services, vooral niet tot het verwaarlozen van de werkveiligheid. Veiligheid op het werk en van het bedrijf, evenals het beschermen van het milieu, is net zo belangrijk als alle andere bedrijfsprocessen.

Lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van letsel en ongelukken in hun gebied; dit betekent echter niet dat het individu niet verantwoordelijk is voor zichzelf en de omgeving waar zijn acties invloed op hebben. Prioriteit, belangrijkheid of economische redenen van activiteiten mogen geen invloed hebben op de naleving van regels en de werkveiligheid. Om de veiligheidsnormen te behouden en te verbeteren, is een wederzijdse effectieve communicatie een centraal middel.

Het verzamelen van klachten over producten en services helpt ons doorlopende verbeteringsprocessen uit te voeren en de klanttevredenheid en optimalisatie van toegepaste hulpbronnen te verhogen. Factoren die de efficiënte medewerking van werknemers of de optimale procesflow beïnvloeden, worden verzameld, besproken en in een doorlopend verbeteringsproces geïmplementeerd.

Het topmanagement is verantwoordelijk voor het managementsysteem. Het topmanagement verzekert dat dit managementsysteem op basis van economische overwegingen zal worden uitgevoerd. Alle werknemers worden over dit beleid ingelicht en moeten de genoemde principes naleven.