Vårt formål

LUKOIL Lubricants Europe har som målsetting å være den første avdelingen for kunder i definerte markeder. Vi ønsker å inspirere kundene våre ved å levere høyest mulig kvalitet på produkter og tjenester, samt løsninger og andre nyttige fordeler for kundene, og på denne måten skape lønnsomhet for begge parter. LUKOIL Lubricants Europe bidrar betydelig til markedsføringen av merkevaren LUKOIL.

Vi ønsker å oppnå en jevn og langsiktig vekst i virksomheten, og gjøre LUKOIL til en ledende aktør på det europeiske markedet. Vi ønsker å være en pålitelig leverandør av produktene våre på det europeiske markedet. LUKOIL Lubricants Europe vil bruke alle tilgjengelige midler for å oppnå disse målene, herunder ytterligere tiltak for å redusere kostnadene, øke driftseffektiviteten, forbedre produkt- og servicekvalitet, og gjøre seg bruk av den nyeste teknologien. Kravene i markedet og fra kundene vil bli fastslått av ledelsen og kvalitetsaspektet vil analyseres. Vi arbeider i henhold til et styringssystem som setter mål, måler effektiviteten på jevnlig basis og arbeider kontinuerlig med forbedring, for å gjøre arbeidet mer effektivt og for å øke kvaliteten på arbeidet vårt.

Da produksjonsanlegget er omgitt av et naturreservat, er ansvarsbevissthet overfor miljøet ytterst viktig for oss. Det er en absolutt selvfølge å overholde juridiske og driftsmessige standarder uten kompromiss. Alle overordnede må opptre som forbilder.

Vi forplikter oss til å behandle kolleger, medarbeidere, leverandører og kunder med respekt, og støtte deres kompetanse for å kunne opprettholde et trygt og sikkert anlegg. Hastverk, viktighet, økonomi eller andre faktorer er ikke noen grunn til å gå på kompromiss med kvaliteten på våre produkter og tjenester, og spesielt ikke når det kommer til sikkerhet på arbeidsplassen. Helse, miljø og sikkerhet på anlegget, samt ivaretakelse av miljøet, er av samme betydning som alle andre forretningsprosesser.

Linjelederne har ansvaret for å unngå skader og ulykker på deres respektive område, men dette fritar ikke den enkelte fra ansvaret for egne handlinger som påvirker vedkommende og vedkommendes omgivelser. Prioritet, viktighet eller økonomiske årsaker skal ikke ha noen innvirkning på overholdelse av regler og arbeidssikkerheten. Effektiv toveis kommunikasjon skal være et sentralt verktøy for å overholde og forbedre sikkerhetsstandardene.

Innsamling av klager på produkter og tjenester hjelper oss i arbeidet med kontinuerlig forbedring, og øker kundetilfredsheten og optimaliseringen av anvendte ressurser. Faktorer som påvirker effektivt samarbeid med ansatte eller den optimale prosessflyten, blir samlet inn, drøftet og implementert i en kontinuerlig forbedringsprosess.

Toppledelsen er ansvarlig for styringssystemet. Toppledelsen sørger for at dette styringssystemet gjennomføres på grunnlag av økonomiske hensyn. Alle ansatte er informert om disse retningslinjene, og må overholde de fastsatte prinsippene.