Toiminta-ajatus

LUKOIL Lubricants Europe pyrkii olemaan oman rajatun markkinansa johtava toimija. Haluamme tehdä vaikutuksen asiakkaisiimme tarjoamalla näille huippulaatuisia tuotteita ja palveluita sekä asiakkaita hyödyttäviä ratkaisuja ja lisäetuja. Tavoitteenamme on luoda hyötyä ja kannattavuutta asiakassuhteen molemmille osapuolille. LUKOIL Lubricants Europe edistää LUKOIL-tuotemerkin myönteistä julkisuuskuvaa merkittävällä tavalla.

Haluamme saada liiketoimintamme pitkän ja tasaisen kasvun uralle, ja tätä kautta nostaa LUKOILin johtavaksi toimijaksi Euroopan markkinoilla. Haluamme lisäksi olla sellainen oman alamme toimittaja, johon Euroopassa luotetaan. LUKOIL Lubricants Europe tulee tekemään kaiken voitavansa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien lisätoimet kulujen karsimiseksi, tuotantotehon parantamiseksi ja tuotteiden ja palveluiden laadun parantamiseksi sekä uusimpien teknologioiden käyttöönotto. Johtajistomme tulee tekemään ratkaisut, joilla vastaamme markkinamme ja asiakkaidemme vaatimuksiin ja varmistamme tarjontamme korkean laadun. Olemme sitoutuneet johtamisjärjestelmään, jossa asetetaan tarkat tavoitteet ja toteutetaan tavoitteiden säännöllistä seurantaa, ja jossa pyritään toiminnan jatkuvaan kehittämiseen tehokkuuden ja laadun parantamiseksi.

Koska tuotantolaitostamme ympäröi luonnonsuojelualue, meillä on erityinen tarve toimia ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Emme suostu tinkimään lainmukaisuudesta tai korkeista tuotantostandardeistamme missään oloissa. Lisäksi edellytämme, että johtavassa asemassa olevat työntekijät näyttävät muille esimerkkiä.

Kohtelemme aina kaikkia kollegoita, kanssatyöntekijöitä, tavarantoimittajia ja asiakkaita kunnioittavasti ja tuemme näiden työtä, jotta tuotantolaitoksemme olisi turvallinen työympäristö. Kiireellisyys, tärkeys tai taloudelliset syyt eivät saa johtaa siihen, että tuotteidemme tai palveluidemme laatu kärsii, eikä etenkään työturvallisuuden vaarantumiseen. Tuotantolaitoksen ja työnteon turvallisuus sekä ympäristön suojelu ovat meille yhtä tärkeitä asioita kuin kaikki muutkin liiketoimintaan liittyvät seikat.

Kullakin päälliköllä on velvollisuus suojata oman työpisteensä työntekijöitä loukkaantumisilta. Tämä ei kuitenkaan poista työntekijöiltä vastuuta omasta itsestään ja teoistaan. Prioriteeteilla, tärkeydellä tai taloudellisilla seikoilla ei tule olla mitään vaikutusta siihen, miten hyvin turvallisuus- ja muita sääntöjä noudatetaan. Molempiin suuntiin kulkeva ja tehokas kommunikaatio on keskeinen väline työturvallisuusstandardiemme ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Keräämällä tuotteita ja palveluitamme koskevia valituksia meidän on helpompi ylläpitää näitä koskevia kehitysprosesseja. Valituksia käsittelemällä pystymme myös parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja kohdentamaan resurssimme entistä paremmin. Haluamme tiedot kaikista tekijöistä, jotka vaikuttavat työntekijöiden yhteistyön tai prosessien tehokkuuteen. Tiedot kerätään, ja niistä keskustellaan, minkä jälkeen tehdyt johtopäätökset otetaan osaksi toiminnan kehitysprosessia.

Yrityksen ylin johto on vastuussa käytössä olevasta johtamisjärjestelmästä. Heidän tulee vastata siitä, että kyseistä järjestelmää toteutetaan taloudellisten seikkojen edellyttämällä tavalla. Tehdyistä päätöksistä kerrotaan kaikille työntekijöille, ja heidän edellytetään toimivan esitettyjen periaatteiden mukaisesti.