Johtamismallit ja laatujärjestelmät

Yhtiön johto on sitoutunut toimimaan ISO 9001- ja ISO/TS 16949 -johtamismallien mukaisesti ja jakamaan tietoa liiketoiminnan yleisten periaatteiden mukaisella tavalla.

Yhtiö huolehtii aina siitä, että kaikki tuotantolaitokset toimivat lain mukaisesti, turvallisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Toimintaa seurataan, muutetaan ja päivitetään säännöllisesti sen varmistamiseksi, että kaikki tapahtuu asianmukaisten säädösten edellyttämällä tavalla.

Yhtiön johto on sitoutunut toimimaan PDCA ("Plan Do Check Act") -laadunvarmistusjärjestelmän mukaisella tavalla ja analysoi taustasyyt aina huolellisesti. Haluamme toimia asiakaskeskeisesti ja kuulla aina asiakkaan mielipiteen, jotta osaisimme kehittää toimintaamme. Asetamme kaikelle toiminnallemme aina tavoitteet, jotta kykenemme parantamaan prosessiemme tehokkuutta.

Palvelun käyttöehdot:

Download