Hovedmålsætning

LUKOIL Lubricants Europe stræber efter at være nærmeste valg for sine kunder på fastlagte markeder. Vi ønsker at inspirere vores kunder ved at levere de bedste kvalitetsprodukter og services, så vel som løsninger og yderligere fordele for vores kunder som begge parter kan nyde godt af. LUKOIL Lubricants Europe bidrager betydeligt til brandet LUKOIL's image.

Vi ønsker at opnå vedvarende og langsigtet vækst for vores forretning, og omdanne LUKOIL til en førende spiller på det europæiske marked. Vi ønsker at være en pålidelig leverandør af vores produkter til det europæiske marked. LUKOIL Lubricants Europe vil anvende alle tilgængelige midler for at opnå disse mål, inklusive yderligere bestræbelser på at reducere omkostninger, driftsstigninger, produktforbedringer og forhøjet servicekvalitet, og anvendelse af den nyeste teknologi. Kravene fra markedet og kunderne bestemmes af vores ledelse og kontrolleres på kvalitetsforhold. Vi vedgår os et ledelsessytem der sætter mål, måles regelmæssigt og løbende arbejder på forbedringer der gør vores arbejde mere effektivt og øger kvaliteten af vores arbejde.

Da vores produktionsanlæg er omgivet af et naturbeskyttelsesområde er miljøansvarlighed vigtig for os. For at overholde lovmæssige og driftsstandarder uden kompromis er en selvfølge. Supervisere skal opføre sig som rollemodeller.

Vi forpligter os til at behandle kolleger, arbejdskammerater, leverandører og kunder med respekt og understøtte deres kompetencer for at opnå en sikker fabrik. Skarphed, vigtighed, økonomi eller andre grunde må ikke føre til tilsidesættelse af vores produktkvalitet og services, og især ikke tilsidesætte arbejdssikkerheden. Arbejds- og fabrikssikkerhed, så vel som beskyttelse af miljøet, har samme betydning som alle andre forretningsprocesser.

Linjemanagere er ansvarlige for at undgå skader og uheld i deres områder; men dette fritager ikke den enkelte fra ansvar for sig selv og de omgivelser der påvirkes af hans handlinger. Fortrinsret, vigtighed eller økonomiske grunde må ikke have indflydelse på overholdelse af regler og arbejdssikkerhed. Effektiv kommunikation i begge retninger skal være et centralt værktøj for at overholde og forbedre sikkerhedsstandarder.

Indsamling af produkt- og serviceklager hjælper os med løbende forbedringsprocesser, øget kundetilfredshed og optimering af anvendte ressourcer. Faktorer som har indflydelse på det effektive samarbejde mellem ansatte eller det optimale procesflow indsamles, drøftes og implementeres til en løbende forbedringsproces.

Topledelsen er ansvarlige for ledelsessystemet. Topledelsen sikrer, at ledelsessystemet drives på basis af økonomiske overvejelser. Alle ansatte informeres om denne politik og skal overholde de nævnte principper.